Echo Mszczonowa – Informacja publiczna a statut gminy