Echo Mszczonowa – Inscenizacja historyczna w Osuchowie