Echo Mszczonowa – Jak Koperski na wniosek odpowiadał